China Mainland

Marco Pearman-Parish

VP
East China

Sabrina Zhang

VP
Shanghai

Franck Dubarry

VP
Hangzhou

Bong Antivola

VP
Xiamen

Lily Yang

VP
Ningbo

Chloris Liu

VP
Suzhou

Jonathan Dahan

VP
Guangzhou